Alle collecties
Alles over de Arbeidsovereenkomst
Klopt het dat je een derde moet optellen bij het brutoloon van een werknemer?
Klopt het dat je een derde moet optellen bij het brutoloon van een werknemer?

Als werkgever neem je een brutoloon op in het arbeidscontract. De werkelijke kosten zijn echter hoger...

Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord

Dit is een vuistregel die in grote lijnen klopt. 

Uitleg

De werkgever spreekt met zijn werknemer een brutoloon af. De loonkosten van de werkgever zijn hoger dan dit afgesproken bedrag, omdat hier nog extra kosten bovenop komen. De werkgever is namelijk verlicht om loonheffingen aan de Belastingdienst te betalen. Denk hierbij aan loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de ziektekostenverzekering. Daarnaast hebben veel werkgevers nog overige kosten, zoals een afgesproken pensioenpremie, reiskosten of werkkleding. Vaak zegt men dat de totale loonkosten ongeveer 130 procent van het brutoloon bedragen. De ervaring leert dat dit in de meeste gevallen inderdaad het geval is.  

Was dit een antwoord op uw vraag?