Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesAlles over de Arbeidsovereenkomst
Als werkgever wel of niet doorbetalen bij ziekte?
Als werkgever wel of niet doorbetalen bij ziekte?

Per type contract is geregeld of een zieke werknemer loon ontvangt van de werkgever. Lees hier hoe het zit.

Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord

Het is afhankelijk van het soort contract of en voor hoelang een werknemer loon krijgt uitbetaald. 

Uitleg

Ziekte bij een contract voor onbepaalde tijd

Bij een contract voor onbepaalde tijd heeft een zieke werknemer recht op maximaal 2 jaar doorbetaling van loon. Hij krijgt dan minimaal 70 procent van zijn normale loon. Mocht dit uitkomen op een bedrag dat lager is dan het minimumloon, dan is de werkgever verplicht tijdens het eerste ziektejaar het minimumloon uit te keren. Na het eerste jaar geldt deze verplichting niet meer en wordt (minimaal) 70 procent van het normale loon uitbetaald. Let op: het kan zijn dat in de CAO een gunstigere regeling voor de werknemer is opgenomen. Na 2 jaar ziekte is de werkgever niet meer verplicht loon te betalen. De werknemer heeft dan de mogelijkheid om een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen bij het UWV. 

Ziekte bij een contract voor bepaalde tijd

Ook bij een tijdelijk contract krijgt een zieke werknemer maximaal 2 jaar minimaal 70 procent loon uitbetaald. Als het contract van de werknemer afloopt tijdens zijn ziekte,  ben je als werkgever niet verplicht zijn contract te verlengen. Indien het contract is afgelopen, hoeft de werkgever niet langer loon uit te betalen aan de zieke werknemer. De zieke werknemer ontvangt in zo'n geval nog wel loon als de termijn van 2 jaar nog niet voorbij is. Dit wordt echter via het UWV betaald en niet door de werkgever. 

Ziekte bij een nulurencontract

Als de werknemer ziek wordt terwijl hij niet is opgeroepen, is de werkgever niet verplicht wegens ziekte te betalen. Bij ziekte tijdens de oproepperiode daarentegen, heeft de werknemer recht op een minimum van 70 procent uitbetaling over de uren waarvoor hij is opgeroepen. Stel dat dit bedrag lager uitkomt dan het in Nederland geregelde minimumloon, dan ontvangt hij voor deze periode het minimumloon.

Zelf contracten maken
Ben je van plan mensen aan te nemen? Maak dan zelf via vraag en antwoord je contracten op maat. 

Was dit een antwoord op uw vraag?