Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesAlles over de Arbeidsovereenkomst
Hoe kan ik op een flexibele manier personeel inhuren?
Hoe kan ik op een flexibele manier personeel inhuren?

Werkgevers zoeken vaak naar een flexibele samenwerking. Lees hier wat voor contract of overeenkomst geschikt is.

Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord

Er zijn meerdere opties om flexibiliteit te creëren. Zo kun je denken aan een nulurencontract of een tijdelijk contract. Ook het inhuren van een freelancer of zzp'er is mogelijk een goede optie. 

Uitleg

Tijdelijk contract 

Als je een werknemer slechts voor een bepaalde tijd nodig hebt, kan je hem of haar een tijdelijk contract aanbieden. Op deze manier zit je als werkgever alleen voor een bepaalde periode aan hem of haar vast. Let op:  je kan niet eindeloos tijdelijke contracten aanbieden. Je moet namelijk rekening houden met de ketenregeling. Deze bepaalt dat een tijdelijk contract automatisch kan overgaan in een vast contract. Er zijn twee situaties waarin dit kan gebeuren. Ten eerste als een werknemer meer dan drie tijdelijke contracten na elkaar krijgt. Als er meer dan zes maanden tussen het aflopen van het ene en het ingaan van het nieuwe contract zit, beschouwt men het nieuwe contract als het eerste contract en begint de keten opnieuw. Daarnaast wordt een tijdelijk contract omgezet in een vast contract als de opvolgende tijdelijke contracten bij elkaar opgeteld een periode van twee jaar overschrijden. De contracten worden gezien als opvolgend als er minder dan zes maanden tussen zit. 

Nulurencontract 

Een nulurencontract is ideaal wanneer je als werkgever onregelmatig een werknemer nodig hebt. Je roept de werknemer alleen op wanneer nodig en betaalt ook alleen voor die uren. Wel zijn er een aantal regels die je als werkgever niet over het hoofd moet zien. Zo is de bovengenoemde kettingregeling ook van toepassing op een nulurencontract en heeft een werknemer na 6 maanden recht op een vast loon. Meer informatie over dergelijke regels vind je hier

Freelancers en zzp'ers

Met een opdrachtovereenkomst kun je gemakkelijk een freelancer of zzp'er inhuren. Ideaal als je bijvoorbeeld een eenmalige klus hebt die geklaard moet worden. Een voordeel is dat je als werkgever bij deze overeenkomst geen loonbelasting en premies hoeft in te houden. Let wel op: de samenwerking mag niet te veel gaan lijken op een arbeidsovereenkomst. Hier is sprake van als de werknemer ondergeschikt is aan de werkgever en de opdrachtnemer min of meer vast ingeroosterd staat. "Ondergeschikt" betekent hier dat de opdrachtgever de opdrachtnemer precies vertelt welk werk hij moet doen, hoe hij het werk moet uitvoeren en wanneer hij het werk moet doen. Wanneer een rechter bepaalt dat de samenwerking in de praktijk neerkomt op een arbeidsovereenkomst, heeft de opdrachtnemer recht op dezelfde bescherming als een werknemer met een arbeidscontract.

Zelf contracten maken
Ben je van plan mensen aan te nemen? Maak dan zelf via vraag en antwoord je contracten op maat. 

Was dit een antwoord op uw vraag?