Antwoord

Het is mogelijk een nulurencontract te verlengen met een nieuw nulurencontract, mits aan de ketenregeling is voldaan. Na zes maanden heeft een werknemer altijd recht op een minimaal vast bedrag. 

Uitleg

Recht op een vast bedrag

Het is mogelijk een nulurencontract te verlengen, maar na de eerste zes maanden heeft een werknemer recht op een vast aantal uren per week. Hij krijgt dan op z'n minst het gemiddelde aantal uren uitbetaald dat hij in de laatste drie maanden heeft gewerkt.

De ketenregeling

Ook moet je rekening houden met de ketenregeling. Deze bepaalt dat je een contract voor bepaalde tijd maar twee keer mag verlengen met een nieuw contract voor bepaalde tijd. Er zijn twee situaties waarin het tijdelijke contract overgaat in een contract voor onbepaalde tijd.

Ten eerste als een werknemer meer dan drie tijdelijke contracten na elkaar krijgt. Als er meer dan zes maanden tussen het aflopen van het ene en het ingaan van het nieuwe contract zit, beschouwt men het nieuwe contract als het eerste contract en begint de keten opnieuw. Daarnaast wordt een tijdelijk contract omgezet in een vast contract als de opvolgende tijdelijke contracten bij elkaar opgeteld een periode van twee jaar overschrijden. De contracten worden gezien als opvolgend als er minder dan zes maanden tussen zit. 

Uitzonderingen

De ketenregeling is niet van toepassing op minderjarigen die wekelijks gemiddeld minder dan twaalf uur werken. Ook contracten voor de beroepsbegeleidende leerweg vallen niet onder de regeling. In sommige gevallen is het mogelijk dat in de CAO andere regels zijn opgenomen met betrekking tot het verlengen van een tijdelijk contract. In dat geval kun je afwijken van de kettingregeling. 

Zelf een nulurencontract maken

Met VraagHugo stel je in enkele stappen zelf een nulurencontract op. Kom je er niet uit? Het team van VraagHugo staat voor je klaar en rekent hier geen extra kosten voor.

Heb je het antwoord gevonden?