Alle collecties
Alles over het Nulurencontract
Is een nulurencontract volledig flexibel?
Is een nulurencontract volledig flexibel?

Dat een nulurencontract meer flexibiliteit biedt dan een vast contract is bekend, maar hoe zit het nu precies?

Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord

Een nulurencontract is zeer flexibel, maar zowel de werkgever als de werknemer heeft verplichtingen om rekening mee te houden. Van volledige flexibiliteit is dus geen sprake.

Uitleg

Bij een nulurencontract ontbreekt een afgesproken aantal uren; de werkgever roept de werknemer op wanneer nodig. Hier zijn echter wel regels aan gebonden. 

Een shift van minimaal drie uur

Elke keer dat de werknemer werkt heeft hij het recht om minimaal drie uur te worden uitbetaald, zelfs als hij maar een of twee uur werkt. 

Recht op vaste uitbetaling van loon

De eerste zes maanden is de samenwerking het meest flexibel, omdat de werkgever alleen betaalt wanneer hij de werknemer oproept. Na een half jaar heeft de werknemer recht op een minimale vaste uitbetaling; hij ontvangt loon voor het gemiddelde aantal uren dat hij de afgelopen drie maanden heeft gewerkt, zelfs als hij niet wordt opgeroepen door de werkgever. In zeer beperkte gevallen is het mogelijk om deze tijd van zes maanden te verlengen, waardoor deze verplichting pas later ontstaat. Deze uitzondering gaat alleen op als dit expliciet in de CAO is aangegeven en is alleen toepasbaar op incidentele functies zonder vaste omvang, zoals invalkrachten.

Loonuitkering bij ziekte

Als de werknemer ziek wordt terwijl hij niet is opgeroepen, is de werkgever niet verplicht loon uit te betalen. Bij ziekte tijdens de oproepperiode daarentegen, heeft de werknemer recht op een uitbetaling van 70 procent van het loon. Stel dat dit bedrag lager is dan het in Nederland geregelde minimumloon, dan ontvangt hij voor deze periode het minimumloon.

Nulurencontract vs uitzendkracht 

Als een  werknemer een nulurencontract heeft, is de werkgever verplicht om hem op te roepen als er gepast werk beschikbaar is. Hij mag voor een klus geen uitzendkracht inhuren als de werknemer ook geschikt is om op te roepen. Hij moet zijn werknemer dus verkiezen boven een uitzendkracht.

Plicht werknemer

Als werknemer met een nulurencontract ben je in principe verplicht te werken als je wordt opgeroepen.

Zelf een nulurencontract maken

Met VraagHugo stel je in enkele stappen zelf een nulurencontract op waarin je alles regelt wat je nodig hebt. Kom je er niet uit? Het team van VraagHugo staat voor je klaar en rekent hier geen extra kosten voor.

Was dit een antwoord op uw vraag?