Antwoord

Iedere werknemer heeft op jaarbasis recht op minstens 4 x de arbeidsduur per week aan vakantie-uren. Heeft iemand dus 30 uur per week gewerkt in een half jaar, dan heeft hij 4 x 30 uur x 0,5 (het gaat over een half jaar) = 60 vakantieuren. Maar vanwege de aard van de overeenkomst worden bij een nulurencontract de vakantiedagen of -uren in de praktijk vaak anders berekend. 

Uitleg

Het aantal vakantie-uren waar een werknemer recht op heeft bereken je door het gewerkte aantal uren per week te vermenigvuldigen met 4. Maar omdat er bij een nulurencontract geen bepaald aantal uren per week vaststaat, ligt dit wat lastiger. Werkgevers berekenen bij deze contracten de vakantie-uren daarom vaak anders.

Om te voorkomen dat naar een (vast) aantal uur per week moet worden gekeken, bouwt de werknemer meestal per gewerkt uur een deel van een vakantie-uur op. Soms wordt dit ook al direct uitgekeerd bij het loon. In de arbeidsovereenkomst of in de CAO vind je terug om wat voor percentage het gaat en hoe de precieze berekening geschiedt. Bij twijfel kun je als werknemer altijd even aan de werkgever vragen hoe het zit.

Zelf een nulurencontract opstellen

Met VraagHugo.nl stel je heel eenvoudig zelf een nulurencontract op waarin je zelf bepaalt hoe je met vakantiedagen omgaat.

Heb je het antwoord gevonden?