Alle collecties
Alles over het Nulurencontract
Welke rechten heeft een werknemer met een nulurencontract?
Welke rechten heeft een werknemer met een nulurencontract?

Een nulurencontract werkt anders dan een vast contract, lees hier meer.

Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord

Voor werknemers met een nulurencontract gelden andere rechten dan bij een vast contract. Zo hebben zij na 6 maanden recht op uitbetaling van vaste uren en krijgen zij in geval van ziekte alleen tijdens de oproepperiode loon uitbetaald.

Uitleg

Een shift van minimaal drie uur

Elke keer dat de werknemer wordt opgeroepen heeft hij het recht om minimaal drie uur te worden uitbetaald, zelfs als hij maar een of twee uur werkt. 

Voor/na de eerste zes maanden 

Met een nulurencontract kunnen werknemers op flexibele wijze worden opgeroepen. Tijdens de eerste zes maanden betaalt de werkgever in principe slechts het aantal uren uit dat de werknemer heeft gewerkt. Na de eerste zes maanden heeft de werknemer recht op een minimale vaste uitbetaling. Hij krijgt dan op z'n minst het gemiddelde aantal uren uitbetaald dat hij de afgelopen drie maanden heeft gewerkt. In zeer beperkte gevallen is het mogelijk om de termijn van zes maanden te verlengen, waardoor de eis van vaste uitbetaling pas later relevant wordt. Deze uitzondering is alleen toepasbaar op incidentele functies zonder vaste omvang die expliciet in de CAO zijn aangegeven.

Ziekte

Als de werknemer ziek wordt terwijl hij niet is opgeroepen, is de werkgever niet verplicht wegens ziekte te betalen. Bij ziekte tijdens de oproepperiode daarentegen, heeft de werknemer recht op een minimum van 70 procent uitbetaling over de uren waarvoor hij is opgeroepen. Stel dat dit bedrag lager uitkomt dan het in Nederland geregelde minimumloon, dan ontvangt hij voor deze periode het minimumloon. 

Verlofuren en vakantiegeld

Ook een werknemer met een nulurencontract krijgt doorbetaalde vakantie-uren. Het aantal uren waar hij recht op heeft staat gelijk aan de gewerkte uren per week keer vier. Werkgevers berekenen dit echter vaak door met elk gewerkte uur een deel van een vakantie-uur op te bouwen. In het arbeidscontract of in de CAO is terug te vinden om wat voor percentage het gaat en hoe de precieze berekening geschiedt. Het vakantiegeld wordt bij een nulurencontract bijna altijd maandelijks uitbetaald en komt neer op 8 procent van het brutoloon. 

Zelf een nulurencontract opstellen

Met VraagHugo stel je in enkele stappen zelf een nulurencontract op waarin alles staat wat je nodig hebt. Kom je er niet uit? Het team van VraagHugo staat voor je klaar en rekent hier geen extra kosten voor.

Was dit een antwoord op uw vraag?