Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesAlles over de Arbeidsovereenkomst
Welk soort arbeidsovereenkomst past het best bij mijn personeel?
Welk soort arbeidsovereenkomst past het best bij mijn personeel?

Een vast contract, een tijdelijk contract, een nulurencontract, of een min-maxcontract? Lees hier op welke verschillen je moet letten.

Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Ieder type arbeidsovereenkomst heeft zijn voor- en nadelen. Het kan lastig zijn het juiste contract te kiezen voor een bepaald dienstverband. Zeker op het gebied van het verlengen en het opzeggen of beëindigen van het contract is het belangrijk de verschillen op een rijtje te hebben.

Vast contract, of onbepaalde tijd
Of in juridische taal: de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is een duurzame arbeidsovereenkomst. Een contract voor onbepaalde tijd is tegenwoordig niet heel vanzelfsprekend meer. Bij een vast contract wordt geen einddatum afgesproken en daarom kan het niet zomaar opgezegd kan worden.

Het contract loopt pas af wanneer de werknemer ontslag neemt of met wederzijds goedvinden, ontslag tijdens de proeftijd, ontslag op staande voet, ontslag via het UWV of via de kantonrechter. Deze laatste 3 mogelijkheden zijn voor beide partijen niet ideaal.

  • Een vast contract kan zo wel op fulltime basis als op parttime basis! Het 'vast' bij een vast contract slaat op de onbepaalde einddatum: je zit er zogezegd aan vast.

  • Een volledige werkweek bedraagt meestal 36, 38 of 40 uur per week. Dit verschilt per sector en eventuele afspraken uit een cao.

Tijdelijk contract, of bepaalde tijd
Of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: Hierin wordt een einddatum afgesproken waarna het contract van rechtswege eindigt. 

  • Ook een tijdelijk contract kan op fulltime basis en op parttime basis. Het 'tijdelijk' slaat op de bepaalde einddatum van het dienstverband, en dat kan ook gewoon fulltime zijn.

Stel hier eenvoudig je arbeidsovereenkomst op! 

Minmax-contract
Wanneer je te maken hebt met een wisselende hoeveelheid aan werk is het prettig om flexibel personeel in dienst te hebben. Dan biedt een min max contract uitkomst. Het minmax-contract is in het bijzonder geschikt als medewerkers flexibel inzetbaar willen zijn, maar jullie beide bepaalde garanties willen hebben. Een goede optie voor oproepkrachten en enige zekerheid en werkgelegenheid. 

Er wordt een minimum aantal uren afgesproken dat de werknemer per week of per maand zal werken. Maar je kunt de werknemer extra oproepen als er toch meer werk te doen blijkt, tot afgesproken maximum aantal uren. Bijvoorbeeld minimaal 16 uur en maximaal 32 uur arbeid. Voor die 16 afgesproken uren moet je de werknemer altijd uitbetalen. Voor de uren daarboven, tot maximaal 32 uur, betaal je alleen uit waarvoor ook echt is gewerkt. Bij ziekte geldt dat de werknemer minstens 70% van het loon doorbetaald krijgt over het minimum aantal afgesproken uren.

Let op: Als je een werknemer inzet voor uren boven het minimum, maar er blijkt toch geen werk te zijn, dan ben je wel verplicht deze uren uit te betalen. Maar, gedurende de eerste 6 maanden van het min max contract geldt deze regel dan weer niet.

Stel hier eenvoudig je min max contract op! 

Nulurencontract

Met het nulurencontract wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten voor bepaalde (of onbepaalde tijd) maar worden er geen vaste werkuren afgesproken: de werknemer kan flexibel opgeroepen worden. Ook dit is een goede optie voor de oproepkracht, want dit is voor beide partijen de meeste flexibele arbeidsovereenkomst.  

Als de werkgever de werknemer oproept, is de werknemer verplicht om te komen werken. De werknemer mag de oproep alleen weigeren wanneer er een goede reden is voor niet-beschikbaarheid. De werknemer krijgt daar wel de voordelen van een arbeidsovereenkomst voor terug: zoals opgebouwde vakantiedagen (of vakantie-uren) en doorbetaling bij ziekte. De werkgever betaalt alleen loon over de uren die de werknemer werkt. 

Let op: 

  • Een oproepkracht heeft bij elke oproep recht op minimaal 3 uur loon, ook al werkt de oproepkracht maar 1 uur. 

  • Na 12 maanden krijgt de oproepkracht meer rechten. De werkgever is verplicht een contract voor een vast aantal uren aan te bieden. Dit aantal is minimaal het gemiddeld aantal uren dat de oproepkracht in de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt.

Stel hier eenvoudig je nulurencontract op! 

Opdrachtovereenkomst

Dit is een bijzondere overeenkomst waarbij een opdrachtgever met een opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld een freelancer of een andere externe partij, overeenkomt dat bepaald werk verricht wordt tegen een bepaalde prijs. In dit geval is er tussen de partijen geen dienstverband! En dus ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Toch mag hij in dit rijtje niet ontbreken. Stel hier zelf je opdrachtovereenkomst op. 

Maak zelf een contract

Met VraagHugo maak je zelf het contract dat het best past bij jouw werknemer!
Was dit een antwoord op uw vraag?