Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesAlles over de Arbeidsovereenkomst
Moet ik bij mijn arbeidsovereenkomst rekening houden met een cao?
Moet ik bij mijn arbeidsovereenkomst rekening houden met een cao?

Bij het aanbieden van een arbeidsovereenkomst kan het zijn dat een cao van toepassing is. Lees hier waar je op moet letten.

Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord

Bij het maken van een arbeidsovereenkomst moet je altijd eerst controleren of er een cao van toepassing is. Wanneer dat het geval is kunnen er bepalingen in staan die afwijken van de bepalingen uit de wet of jouw eigen bedrijfsregels. Je moet als werkgever de cao in dit soort gevallen naleven.

Uitleg

Als werkgever dien je een arbeidsovereenkomst aan te bieden waarin de juiste arbeidsvoorwaarden, zoals de proeftijd, de opzegtermijn, de arbeidsduur, verlof, maar ook loon en eventueel de beëindiging van het dienstverband, correct zijn opgenomen. Deze arbeidsvoorwaarden staan in de wet, het bedrijfsreglement en in een eventuele cao.

Wat is een cao eigenlijk? 

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst die geldt voor een grote groep werknemers tegelijk, vaak opgesteld door de vakbond of brancheorganisatie. In de opgestelde cao zijn afspraken gemaakt over belangrijke onderwerpen als loon, extra toeslag tijdens feestdagen, de proeftijd, opzegtermijn, verlof, pensioen. 

De afspraken in de cao zijn voor de werknemer vaak gunstiger dan de wettelijke arbeidsvoorwaarden. Hierbij valt te denken aan hoger loon dan het minimumloon of meer vakantiedagen. De afspraken in een cao mogen nooit nadeliger zijn dan de maatstaven uit de wet: dus geen lager loon dan het minimumloon of minder dan 4 werkweken aan vakantiedagen. 

Veel ondernemingen vallen onder een cao, omdat bedrijfstakcao's 'algemeen verbindend' zijn verklaard. Op deze website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kun je zien of een cao algemeen verbindend is verklaard en per welke datum dat het geval is. Zo kun je zien of een cao op jouw bedrijf van toepassing is.

CAO gaat voor individuele arbeidsovereenkomst

De afspraken uit een cao hebben voorrang op de afspraken uit een individuele arbeidsovereenkomst. Heb je een individuele arbeidsovereenkomst gesloten met je werknemer? Dan mogen de bepalingen in dit contract niet nadelig afwijken van de bepalingen uit de cao. Vallen de afspraken uit de individuele arbeidsovereenkomst voor de werknemer gunstiger uit? Dan mag afwijken wel!  

Als er geen cao's of eigen regelingen op jouw bedrijf van toepassing zijn dan gelden de regels van de Nederlandse arbeidswetgeving, zoals de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek. 

Zelf een arbeidsovereenkomst maken

De arbeidsovereenkomst van VraagHugo houdt altijd rekening met de geldende cao en de wettelijke regels uit het Nederlandse arbeidsrecht. Je maakt het contract zelf via vraag en antwoord helemaal op maat.

Was dit een antwoord op uw vraag?