Antwoord

Er zijn 2 situaties waarin een tijdelijk contract tijd wordt omgezet in een vast contract voor onbepaalde tijd. Ook speelt het een rol of sprake is van een CAO of niet.

Situatie 1:

Wanneer de werknemer al 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. 

Situatie 2:

Als de werknemer langer dan 2 jaar verschillende tijdelijke contracten heeft gekregen. LET OP: deze lengte wordt onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1-1-2020 verlengd naar 3 jaar. 

Uitleg

Als werkgever mag je maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden, en maximaal 2 jaar tijdelijke contracten aanbieden. Vanaf 1-1-2020 is dit maximaal 3 jaar. 

Voor deze zogenaamde ketenregeling waarmee jouw werknemer een vast contract kan bemachtigen, mag tussen de tijdelijke contracten geen onderbreking van langer dan 6 maanden zitten.  

Als er wel een onderbreking van 6 maanden of langer tussen 2 tijdelijke contracten zat, dan begint de telling van het aantal contracten opnieuw.

Heb je een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd nodig? Deze maak je eenvoudig zelf met VraagHugo.

Heeft u het antwoord gevonden?