Antwoord

Dat ligt aan het onderwijsniveau en de eisen van de onderwijsinstelling. Bij stagiairs die nog op het mbo zitten zal de school je hierover inlichten.

Uitleg

Er zijn meewerkstages, onderzoeksstages of afstudeeropdrachten. Bij het mbo zijn bepaalde eisen gesteld van uit de onderwijsinstelling omdat in het mbo de school eindverantwoordelijk is voor het hele onderwijsproces, waaronder ook de stage.

MBO'ers vaak verplicht stage lopen

Voor mbo'ers is de stage een belangrijk onderdeel van hun opleiding. Zij moeten zo'n 3 à 4 dagen per week meelopen met een leerbedrijf. De crieteria voor een goed leerbedrijf zijn: 

  • De werkzaamheden van het bedrijf passen bij de opleiding van de stagiair.

  • Er een deskundige stagebegeleiding aanwezig

  • De werkplek is veilig

Afspraken met opleidingsinstituut

De school sluit een overeenkomst af met jou als leerbedrijf en de stagiair. Deze praktijkovereenkomst is bindend en zal de volgende onderwerpen bevatten:

  • periode en duur van de stage

  • leerdoelen

  • stagebegeleiding

  • eventuele vergoeding

  • eindbeoordeling

Zelf een stageovereenkomst opstellen

Met VraagHugo stel je eenvoudig en snel een stageovereenkomst op waarbij zaken als vergoeding, periode en duur, helder en volledig worden opgenomen.

Heb je het antwoord gevonden?