Naar de hoofdinhoud
Wat is de kantonrechtersformule?

Bij ontslag van een werknemer bepaalt de kantonrechtersformule de hoogte van de ontslagvergoeding: vaak hoger dan de transitievergoeding.

Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord

De kantonrechtersformule is zoals de naam al doet vermoeden: een formule ontwikkeld door kantonrechters, om de hoogte van de ontslagvergoeding te berekenen. 

Uitleg

Als een werknemer ontslagen wordt, moet hij hiervoor worden gecompenseerd worden. Dit kan in de vorm van een ontslagvergoeding of transitievergoeding. Zelfs bij ontslag op staande voet heeft de werknemer hier in sommige gevallen recht op. 

De hoogte van de ontslagvergoeding is onderwerp van onderhandelingen tussen werkgever en werknemer, en daar kan een rechter bij nodig zijn. Bij ontslag met wederzijds goedvinden en bij collectief ontslag wordt de kantonrechtersformule gebruikt. De transitievergoeding wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer zelf. De uitkomst van de kantorrechtersfomule is vaak veel hoger dan de transitievergoeding.

ABC

De kantonrechtersformule wordt ook wel de ABC-formule genoemd, vanwege de 3 componenten die met elkaar moeten worden vermenigvuldigd:

  • A = aantal gewogen dienstjaren 

  • B = beloning per maand

  • C = correctiefactor 

Gewogen dienstjaren

Het wegen van dienstjaren is omdat niet ieder dienstjaar even zwaar meeweegt. Een dienstjaar van iemand die jonger is dan 35 jaar telt 0,5 keer mee. Dienstjaren van werknemers tussen 35 en 45 en vijfenveertig jaar oud tellen 1 keer mee. Jaren tussen de 45 en 55 jaar oud tellen anderhalf keer mee. Dienstjaren vanaf de 56e verjaardag tellen 2 keer mee. Gewerkte dienstjaren worden altijd afgerond op een heel jaar.

Beloning

Onder beloning valt het vaste maandsalaris, met de 13e maand en vakantiegeld. Hoe hoger het maandsalaris, hoe hoger de ontslagvergoeding.

Correctiefactor

De correctiefactor ligt tussen 0,1 en 2 en heeft dus grote invloed op de uiteindelijke vergoeding. De factor wordt bepaald door onderhandelingen over de ontslagvergoeding.

Was dit een antwoord op uw vraag?