Alle collecties
Alles over de Stageovereenkomst
Welke rechten hebben stagiairs?
Welke rechten hebben stagiairs?

Een stagiair is geen werknemer, maar heeft toch rechten. Regel zaken zoals de stagevergoeding en concurrentiebeding met een goed contract.

Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord

Stagiairs zijn geen werknemers maar vallen toch onder de Arbowet en Arbotijdenwet en hebben daarom recht op pauze, beschermingsmiddelen, reiskostenvergoeding

De organisatie waar de stagiair stage loopt is de werkgever. De stagiair krijgt echter geen loon maar een vergoeding. Meestal voor reis- of onkosten.

Jonge stagiairs

Stagiairs van 15 jaar en jonger worden wettelijk nog gezien als kinderen. Bij arbeid van langer dan 4,5 uur moet  een pauze van een halfuur worden ingelast en de ouders van de kinderen inlichten moeten door het stagebedrijf over de aard en de risico's van de arbeid inlichten.

Een jeugdige stagiair van 16 of 17 jaar mag niet meer dan 9 uur per dag werken. Per week mag de jeugdige stagiair maximaal 45 uur werken en niet meer dan 40 uur per week gemiddeld over 4 weken.

Stageovereenkomst 

U mag in principe zelf bepalen wat u met de stagiair afspreekt over de stage en zaken als stagevergoeding en vakantiedagen. Een stageovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst waar geen wettelijke eisen voor zijn.

Als de stagiair jonger is dan 16 jaar, dan is een stageovereenkomst verplicht. 

Berschermingsmiddelen

De stagiair heeft in ieder geval recht op kosteloze beschermingsmiddelen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld veiligheidshandschoenen, of een helm.

Wanneer in plaats van het leer-karakter, het werk-karakter toeneemt, en daar ook nog een (marktconforme) vergoeding voor wordt betaald, dan kan de stage gaan lijken op een dienstverband. De stage kan dan in juridische termen 'van rechtswege' (lees: automatisch) overgaan in een arbeidsovereenkomst.

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid verrichte arbeid, hoogte van de beloning en de mate van gezagsverhouding met de werkgever.

Vergoeding

Het is niet verplicht een stagevergoeding te geven. Wanneer wel een vergoeding wordt betaald, is dit meestal een reis- of onkostenvergoeding. Deze vergoeding is geen salaris in wettelijke zin! Soms is in de CAO de hoogte van de stagevergoeding geregeld.

Ziekte

Omdat de stage geen arbeidsovereenkomst is, kan de stagiair niet zomaar aanspraak maken op de stagevergoeding bij ziekte of een dag vrij, tenzij in de overeenkomst staat dat dat wel kan.

Bij langdurige ziekte kan een stagiair beroep doen op de Ziektewet, omdat een stage valt in de categorie fictief dienstverband. Het stagebedrijf moet de ziekte doorgeven aan het UWV.

Zelf stageovereenkomst opstellen

Met VraagHugo stel je eenvoudig en snel een stageovereenkomst op die overal aan heeft gedacht. Zo komt niemand voor verrassingen te staan.

Was dit een antwoord op uw vraag?