Antwoord 

Er zijn verschillende redenen om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. De meest voorkomende redenen zijn o.a. een verstoorde arbeidsrelatie of arbeidsconflict, het disfunctioneren van de werknemer of regelmatig ziek zijn, onbehoorlijk of verwijtbaar gedrag, en bedrijfseconomische redenen zoals een reorganisatie.

Bij wederzijds goedvinden is het verstandig om de afspraken omtrent het ontslag vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.

Per wanneer kan ik de arbeidsovereenkomst beëindigen?

Ontslag tijdens de proeftijd is altijd mogelijk. Er hoeft dan geen reden te worden of rekening gehouden te worden met een opzegtermijn.

Arbeidscontracten hebben een minimale wettelijke opzegtermijn, afhankelijk van de duur dienstverband: 

  • Minder dan 5 jaar     1 maand opzegtermijn

  • 5 tot 10 jaar               2 maanden opzegtermijn

  • 10 tot 15 jaar             3 maanden opzegtermijn

  • Langer dan 15 jaar   4 maanden opzegtermijn

Voorbeeld: 

Wanneer je een overeenkomst per september wilt beeindigen, en de werknemer werkt er net een jaar, dan geldt de opzegtermijn van 31 dagen: dus op uiterlijk dinsdag 31 juli moet opgezegd zijn.

Vragen

Heb je vragen over juridische zaken, of wil je zelf graag een document of contract opstellen? Hugo staat voor je klaar!

Heb je het antwoord gevonden?