Alle collecties
Alles over de Opdrachtovereenkomst
Is een concurrentie- of relatiebeding toegestaan in een opdrachtovereenkomst?
Is een concurrentie- of relatiebeding toegestaan in een opdrachtovereenkomst?

Lees hier wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen in een overeenkomst van opdracht.

Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord

Het is niet vaak mogelijk een concurrentie- of relatiebeding op te nemen in een opdrachtovereenkomst, maar er zijn uitzonderingen.

Uitleg

Een concurrentie- of relatiebeding komt met name voor bij een vast arbeidscontract tussen werkgever en werknemer.  Bij uitzondering is een dergelijk beding echter ook toegestaan in een opdrachtovereenkomst. Er dienen dan zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen te zijn waardoor het absoluut noodzakelijk is dat het beding wordt opgenomen in de overeenkomst. Zijn dergelijke belangen niet aantoonbaar, dan is een opdrachtnemer ook niet gebonden aan het beding. Verder moet het beding op zo'n manier worden opgesteld dat duidelijk is wat er precies onder valt en wat niet. Hierbij is van belang dat het beding een niet al te ruime werking heeft, om de opdrachtnemer te beschermen. Het komt niet vaak voor dat een rechter iets aanmerkt als een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang en daarom komen de bedingen niet zomaar voor bij opdrachtovereenkomsten. 

Was dit een antwoord op uw vraag?