Alle collecties
Alles over de Opdrachtovereenkomst
Is het mogelijk een opdrachtovereenkomst vroegtijdig op te zeggen?
Is het mogelijk een opdrachtovereenkomst vroegtijdig op te zeggen?
Hoe je een overeenkomst van opdracht opzegt volgens de wet.
Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord

Een opdrachtgever mag een opdracht voortijdig beëindigen, tenzij partijen daarover in de overeenkomst andere afspraken maken. Bij uitzondering heeft de opdrachtnemer deze mogelijkheid tot opzegging ook, mits aan strenge voorwaarden is voldaan.

Uitleg:

Mogelijkheden tot vroegtijdig opzeggen

Vaak is in de opdrachtovereenkomst zelf opgenomen of, en onder welke voorwaarden je de opdracht vroegtijdig kan opzeggen, lees deze dus altijd goed door. Volgens de wet kan een particulier opdrachtgever de opdracht altijd opzeggen. Een professionele opdrachtgever (zoals een gemeente of een waterschap) mag dit ook, tenzij in de overeenkomst expliciet staat dat hij deze mogelijkheid niet heeft. Een opdrachtgever zal wel rekening moeten houden met een opzegtermijn in het geval dat deze in de overeenkomst staat.

Opzeggen is een stuk lastiger voor de opdrachtnemer. Dat kan sowieso niet indien het een overeenkomst voor bepaalde tijd betreft. Als niet is afgesproken wanneer de samenwerking eindigt, heeft de opdrachtnemer wel een mogelijkheid. Hij moet dan bewijzen dat er een gewichtige reden is om de samenwerking op te zeggen. Een voorbeeld van een gewichtige reden is dat vaststaat dat de opdrachtgever niet te vertrouwen is. Denk bijvoorbeeld aan een advocaat die voorgelogen wordt door zijn cliënt.

Gevolgen vroegtijdig opzeggen 

Als een van de partijen de overeenkomst vroegtijdig opzegt, is de opdrachtgever verplicht loon te betalen aan de opdrachtnemer. Bij een afgesproken uurloon krijgt de opdrachtnemer betaald voor de uren die hij reeds heeft gewerkt. Als het loon is gekoppeld aan het eindresultaat, zal de opdrachtnemer een redelijk deel van dit loon krijgen, afhankelijk van het werk dat al gedaan is. Een particuliere opdrachtgever kan altijd vroegtijdig opzeggen en loopt dan ook nooit het risico om hiervoor een schadevergoeding te betalen. Voor een professionele opdrachtgever is dit in zeldzame gevallen wel mogelijk. Het vroegtijdig opzeggen moet dan zeer onredelijke gevolgen voor de opdrachtnemer hebben en een rechter beoordeelt per geval apart of hier sprake van is. 

Zelf een opdrachtovereenkomst maken

Met VraagHugo stel je heel eenvoudig zelf een opdrachtovereenkomst op waarin je regelt of vroegtijdige opzegging mogelijk is. Kom je er niet uit? Het team van VraagHugo staat voor je klaar en rekent hier geen extra kosten voor.

Was dit een antwoord op uw vraag?