Alle collecties
Alles over de Aanzeggingsbrief
Wat gebeurt er als ik te laat ben met het geven van een aanzeggingsbrief?
Wat gebeurt er als ik te laat ben met het geven van een aanzeggingsbrief?

Er zijn verschillende scenario's mogelijk wanneer je te laat aanzegging doet. Een daarvan is stilzwijgende verlenging arbeidsovereenkomst.

Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord

Wanneer je niet een maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk verteld dat het contract niet verlengd wordt, ben je als werkgever verplicht om de werknemer door te betalen voor de dagen dat je te laat was. Het moet dan wel gaan om een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden.

Uitleg

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst, van minimaal 6 maanden, moet de werkgever een werknemer op tijd inlichten of het contract wordt voortgezet na de oorspronkelijk beoogde einddatum, of dat het contract niet wordt voortgezet. 

Schriftelijk

Deze aanzegging dient schriftelijk plaats te vinden en minstens 1 maand voor het bereiken van de oorspronkelijke einddatum de werknemer te bereiken. Dit mag ook per e-mail.

Plicht voor werkgever

De aanzegverplichting geldt alleen voor de werkgever. Wanneer de werkgever de aanzegging niet of niet juist doet, moet schadevergoeding worden betaald: het loon over de tijd dat de werkgever vergat de aanzegging (op de juiste manier) te doen. Als de werkgever helemaal vergeet aanzegging te doen, is dat een maandloon. Wanneer de werkgever te laat aanzegt maar nog wel voor het einde van het contract, betaalt de werkgever een vergoeding over de dagen dat hij te laat was.

Deze schadevergoeding moet ook betaald worden als je het contract wil verlengen onder andere voorwaarden, of als de aanzegging niet schriftelijk is gedaan. De (ex-)werknemer heeft 2 maanden om de schadevergoeding te vorderen.

Als de werkgever vergeet de aanzegging van einde van het dienstverband te doen, dan zal het dienstverband toch van rechtswege eindigen. De sanctie is schadevergoeding, en niet het verlengen van het contract. 

Let op! Stilzwijgende verlenging

Vergeet je de werknemer in te lichten over het aflopen van het contract en komt de werknemer gewoon werken en doe jij ondertussen niks; dan is sprake van een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat het contract automatisch doorloopt en onder dezelfde voorwaarden. Een contract van 6 maanden, loopt dan nog eens 6 maanden door. Een contract dat op die manier verlengd wordt duurt maximaal 1 jaar.

Is dit stilzwijgende contract het 4e tijdelijke contract of wordt het hierdoor een dienstverband van langer dan 2 jaar, dan wordt dit contract mogelijk een vast contract!

Stel zelf de brief niet verlengen op en voorkom extra lasten

Met VraagHugo stel je eenvoudig en snel een heldere brief op waarin je meldt dat het contract niet verlengd gaat worden, en regel je tegelijk de zaken waaraan gedacht moet worden bij opzegging.Was dit een antwoord op uw vraag?