Alle collecties
Alles over de Opdrachtovereenkomst
Is de opdrachtovereenkomst geschikt voor freelancers?
Is de opdrachtovereenkomst geschikt voor freelancers?
Hier een stukje juridisch advies over de overeenkomst van opdracht met betrekking tot freelancers. Want het is soms best ingewikkeld.
Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord:

Een opdrachtovereenkomst is uitermate geschikt voor freelancers, tenzij de samenwerking in de praktijk te veel met een arbeidsovereenkomst overeenkomt. 

Uitleg:

Meestal geschikt voor freelancers 

Bij een opdrachtovereenkomst is er sprake van een samenwerking tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer, zonder dat er een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Veel freelancers worden gehuurd door een opdrachtgever voor een bepaalde klus. In zo'n geval is een opdrachtovereenkomst erg geschikt, omdat de klus op een flexibele manier geklaard kan worden. 

Ongeschikt voor freelancers

Het kan voorkomen dat een samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de praktijk neerkomt op een arbeidsovereenkomst, terwijl er op papier een opdrachtovereenkomst is gesloten. Een voorbeeld is iemand die elke week opnieuw dezelfde uren werkt met een opdrachtgever die precies bepaalt hoe en wanneer bepaald werk moet worden gedaan.
In dergelijke gevallen is het voor een freelancer voordeliger om de samenwerking als arbeidsovereenkomst aan te merken. Wegens ontslagbescherming zal de werkgever de samenwerking dan niet zomaar kunnen beëindigen, waardoor je als werknemer een stuk zekerder bent van je inkomen. Daarnaast ben je als werknemer zeker van loon in geval van ziekte, terwijl je als opdrachtnemer buiten de omroepperiode geen loon ontvangt. 

Al een opdrachtovereenkomst gesloten?

Als je als freelancer al een opdrachtovereenkomst hebt gesloten met de opdrachtgever, is het verstandig om te kijken of er in de praktijk niet toch sprake van een arbeidsovereenkomst is.

Als dit het geval is kan de freelancer naar de rechter stappen, die moet beoordelen of de gesloten opdrachtovereenkomst als een arbeidsovereenkomst beschouwd moet worden. Op die manier kan de opdrachtnemer recht krijgen op dezelfde bescherming als een werknemer met een arbeidscontract. 

Zelf je opdrachtovereenkomst opstellen

Met VraagHugo stel je zelf eenvoudig en snel een opdrachtovereenkomst op die voor allebei de partijen overal aan heeft gedacht!

Was dit een antwoord op uw vraag?