Naar de hoofdinhoud
Vaststellingsovereenkomst FAQ

Arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden? Een goede VSO regelt de voorwaarden, zoals de opzegtermijn en transitievergoeding.

Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer je als werkgever het dienstverband met wederzijdse goedkeuring tussentijds wilt beëindigen is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst te gebruiken. Voordeel van deze overeenkomst is dat het UWV en de kantonrechter buiten beschouwing blijven.

In de vaststellingsovereenkomst kom je met de werknemer overeen wanneer het dienstverband eindigt en welke transitievergoeding je gaat betalen.

Dit zijn de meest gestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst:

1. Welke stappen moet ik nemen om te komen tot een getekende vaststellingsovereenkomst?

Loop door de vragen van de vaststellingsovereenkomst-module van VraagHugo om tot een voorstel te komen. Sla het voorstel als concept op in Mijn Hugo, maar deel hem nog niet met je werknemer.

Plan een gesprek met de werknemer en meld daarin dat je de arbeidsrelatie wilt beëindigen. Vermeld duidelijk de reden, bijvoorbeeld dat de werknemer boventallig is, en doe een voorstel voor beëindiging. Je kunt in het voorstel rekening houden met de opzegtermijn, zodat de werknemer geen WW-gat heeft. Ook kun je een ontslagvergoeding aanbieden.

In de meeste gevallen ontstaat er een onderhandeling over de voorwaarden voor beëindiging. Blijf met de werknemer in gesprek tot jullie tot overeenstemming zijn gekomen. Kom je er niet met elkaar uit, dan zal de rechter de ‘kantonrechtersformule’ toepassen.

Ga naar Mijn Hugo, klik op Vaststellingsovereenkomst: afronden, en loop de vragen nogmaals door. Als je de wijzigingen hebt doorgevoerd, download je het document. Onderteken en laat de werknemer ondertekenen.

2. Wat moet er in de vaststellingsovereenkomst staan?

Een vaststellingsovereenkomst regelt in ieder geval de opzegtermijn en de ontslag- of transitievergoeding. Maar kan ook bepalingen bevatten waarmee de werknemer het recht op een WW-uitkering behoudt. 

3. Wat gebeurt er als ik niet tot een akkoord kom? 

Wanneer sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen zoals verhuizing of reorganisatie, moet je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Pas dan kun je overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Heb je andere redenen om de werknemer te ontslaan, zoals een verstoorde arbeidsrelatie of arbeidsconflict? Dan is de volgende stap de kantonrechter, om een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen. 

Wanneer er dringende redenen zijn kun je de werknemer op staande voet ontslaan. Voorbeelden van dringende redenen zijn diefstal, bedreiging, mishandeling of belediging van collega's.

4. Hoe lang moet ik de werknemer de tijd geven om na te denken over mijn voorstel?

De werknemer mag er in principe natuurlijk zo lang over nadenken als hij wil, maar je kunt wel een termijn stellen aan het voorstel. Als de werknemer eenmaal getekend heeft, heeft hij nog een bedenktijd van 2 weken over nadenken of hij akkoord gaat met de voorwaarden. Daarna is de overeenkomst bindend.

Maak zelf een Vaststellingsovereenkomst

Met VraagHugo stel je in enkele stappen zelf een vaststellingsovereenkomst op. Kom je er niet uit? Het team van VraagHugo staat voor je klaar en rekent hier geen extra kosten voor.


Was dit een antwoord op uw vraag?