Ja, maar de verzekeraar kan slechts een faciliterende rol vervullen. Als werkgever moet je nadrukkelijk instemmen met de inhoud van het basiscontract, ook als het basiscontract deel is van een groter verzekeringscontract. 

Heb je het antwoord gevonden?