Alle collecties
De nieuwe Arbowet
Wat is het verschil tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling?
Wat is het verschil tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling?

Wanneer geldt welke regeling?

Pim Betist avatar
Geschreven door Pim Betist
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De vangnetregeling geldt wanneer je een basiscontract sluit met een gecertificeerde arbodienst. De maatwerkregeling geldt als je zelf kiest welke deskundigen je laat ondersteunen bij de taken waarvoor je je volgens de Arbowet moet laten bijstaan door deskundigen.

Was dit een antwoord op uw vraag?