Nee, je kunt ook zelf kiezen welke deskundigen je inzet. Je valt dan onder de maatwerkregeling. Er moet dan wel ten minste 1 bedrijfsarts beschikbaar hebben

  • voor verzuimbegeleiding

  • arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

  • Aanstellingskeuringen¬†

Kies je er voor om een arbodienst in te schakelen dan val je onder de vangnetregeling. Check in dit geval dan wel of de arbodienst gecertificeerd is.

Heb je het antwoord gevonden?