De nieuwe Arbowet geldt voor alle werkgevers in Nederland, ongeacht het aantal werknemers of de nationaliteit van het bedrijf. De wet geldt ook voor bedrijven die flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nulurencontract in dienst hebben. De nieuwe Arbowet verplicht alle bedrijven die mensen in dienst hebben om een basiscontract te hebben. 

Heb je het antwoord gevonden?