Alle collecties
Alles over de Privacy Statement
Moeten mijn klanten de privacy Statement ondertekenen?
Moeten mijn klanten de privacy Statement ondertekenen?
Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord:
Nee dit hoeft niet. 

Uitleg:
De AVG schrijft voor dat als je persoonsgegevens verwerkt, je verplicht bent om een privacy statement te hebben. Je voldoet met de privacy statement aan de informatieplicht. Dit betekent dat je je houdt aan de gestelde informatieplicht wanneer je een privacy statement maakt en op je website zet. Heb je geen website? Leg hem dan bijvoorbeeld op de toonbank. 

Het gaat er dus om dat je klanten de mogelijkheid hebben om de privacy statement in te zien.

Was dit een antwoord op uw vraag?