Antwoord:
Privacy by Default betreft gegevensbescherming door standaardinstellingen. Privacy by Design betreft gegevens bescherming door ontwerp. 

Uitleg:
Bij Privacy by Default is bijvoorbeeld het programma, de app of de website zodanig ingesteld dat maximale privacy in acht wordt genomen. Dit verschilt per programma en hoeft niet te betekenen dat deze instellingen perfect gericht zijn op uw privacy.
Websites en bijvoorbeeld sociale media platformen willen graag veel informatie over u hebben. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en dat hier geen misbruik van gemaakt wordt, dienen de standaardinstellingen zo geprogrammeerd te zijn, dat deze voor optimale privacy zorgen.
Gebruikers zijn snel geneigd de voorgestelde default-instellingen te accepteren. Daarom is het belangrijk dat deze opties privacyvriendelijk zijn. 

Wanneer rekening wordt gehouden met privacy vanaf de start van het ontwerpen van een programma, spreken we van Privacy by Design. Het doel is hier ook om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Verder wordt hier ook rekening gehouden met hoe wordt omgegaan met de gegevens: de opslag ervan, maar ook de wijziging en verwijdering van de gegevens.


Heb je het antwoord gevonden?