Alle collecties
Veel gestelde vragen over de AVG
Mag ik gezondheidsgegevens verwerken?
Mag ik gezondheidsgegevens verwerken?

In dit artikel leggen we uit wanneer je gezondheidsgegevens mag verwerken.

Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord: voor het verwerken van gezondheidsgegevens heb je in principe toestemming nodig van de betrokkene. Je hebt geen toestemming nodig, wanneer je zorgverlener bent.

Uitleg
Zorgverleners hebben geen (aparte) toestemming nodig voor het verwerken van gezondheidsgegevens, als zij die gezondheidsgegevens tenminste gebruiken in het kader van de behandeling. Iedereen die onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg valt, mag zich op deze uitzondering beroepen en heeft dus geen toestemming nodig. 

Je vindt hier een uitgebreide brochure om te bepalen of jij onder de Wkkgz valt. 

Voorbeelden
Onder de Wkkgz vallen in ieder geval:

  • artsen

  • tandartsen

  • medische pedicurebehandelingen

Onder de Wkkgz vallen niet:

  • kappers

  • niet-medische pedicurebehandelingen

  • schoonheidsspecialisten, voor zover het enkel gaat om reinigen van de huid en huidverzorgende crèmes aanbrengen.

Was dit een antwoord op uw vraag?