Antwoord
Verwerkers zijn partijen die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Zij mogen de persoonsgegevens die zij namens de verantwoordelijke verwerken, alleen verwerken voor de doeleinden die de verantwoordelijke heeft vastgesteld.

Uitleg
De AVG kent twee soorten partijen: de verantwoordelijke en de verwerker. De verantwoordelijke is de partij die het doel en de middelen van een verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verwerker is een partij die door een verantwoordelijke wordt ingeschakeld om namens hem bepaalde verwerkingen daadwerkelijk feitelijk uit te voeren. De onderscheiding wordt gemaakt op basis van welk partij de doel en de middelen van de verwerking vaststelt. 

De term "verwerker" moet niet worden verward met de activiteit "verwerking". Verwerkingsverantwoordelijken kunnen ook gegevens verwerken. 

Voorbeelden van verwerkers

  1. Hostingbedrijven

  2. CRM-diensten

  3. Boekhouding

  4. Marketingbureaus

  5. Analyticsdiensten

  6. Salarisadministratiekantoor


Heb je het antwoord gevonden?