Antwoord

Wanneer automatisch een beslissing wordt gemaakt op basis van persoonsgegevens zonder tussenkomst van een echt persoon is er sprake van automatische besluitvorming. Ook als het systeem enkel een advies geeft, wat je vervolgens blind opvolgt, is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Voorbeelden

  • Je rekent automatisch een hogere of lagere prijs rekent aan een bepaalde (potentiële) klant.

  • De service die je levert wordt automatisch afgesloten omdat de klant de factuur van de maand ervoor niet heeft betaald.

  • Je weigert klanten automatisch op basis van persoonlijke gegevens

  • Je verwerkt automatisch sollicitaties online

Uitleg

Beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen heeft of die op dezelfde manier aanzienlijk van invloed zijn op een persoon zijn verboden.

Zijn er uitzonderingen?
In sommige gevallen zijn bepaalde vormen  van geautomatiseerde besluitvorming toegestaan: 

  1. Het is noodzakelijk voor de uitvoering van of het aangaan van een contract;

  2. Het is wettelijk toegestaan;

  3. Het is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene

Geutomatiseerde besluitvorming en bijzondere persoonsgegevens
Geautomatiseerde besluitvorming waarbij speciale categorieën persoonlijke gegevens zijn betrokken is alleen toegestaan wanneer deze wordt uitgevoerd op basis van uitdrukkelijke toestemming of wanneer dit om redenen van zwaarwegend algemeen belang noodzakelijk is, zoals als fraudepreventie en de exploitatie van een verzekeringsbedrijf. 

Tussenkomst van een persoon
Elke menselijke interventie moet zinvol zijn. Het individu moet alle beschikbare gegevens analyseren en moet beschikken over de autoriteit en de bevoegdheid om de beslissing te wijzigen.

Heb je het antwoord gevonden?