Antwoord: onder het begrip verwerken valt alles wat je met persoonsgegevens kunt doen: verzamelen, opslaan, inzien, kopiëren, verwijderen, anonimiseren, pseudonimiseren, verplaatsen, toegang hebben tot, etc.

Uitleg:
Ruime uitleg
De GDPR bepaalt wanneer je persoonsgegevens mag verwerken. Het begrip “verwerken” wordt heel ruim uitgelegd en omvat dus alles wat je met persoonsgegevens zou kunnen doen. Als dat niet zo zou zijn, zouden bepaalde handelingen buiten de reikwijdte van de GDPR vallen, en dat is niet de bedoeling. 

Voorbeeld:
Verzamelen
Vastleggen
Ordenen
Structureren
Opslaan
Bijwerken
Wijzigen
Opvragen
Raadplegen
Gebruiken
Verstrekken
Verspreiden
Ter beschikking stellen
Combineren
Afschermen
Wissen
Vernietigen
Anonimiseren
Pseudonimiseren

Heb je het antwoord gevonden?