Alle collecties
AVG definities
Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
Mag ik bijzondere gegevens verwerken?
Hugo avatar
Geschreven door Hugo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Antwoord

Bijzondere gegevens zijn gegevens over iemands ras, politieke opvattingen, religieuze overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, of genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, gegevens over seksueel gedrag of seksuele geaardheid, of gegevens over iemands strafrechtelijke veroordelingen.

Uitleg

Bepaalde gegevens zijn zo gevoelig, dat ze extra goed beschermd moeten worden. Om die reden is in de AVG een bijzondere categorie van persoonsgegevens opgenomen. De eisen om deze bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken, zijn scherper dan de eisen om 'gewone' persoonsgegevens te verwerken. In verreweg de meeste gevallen heb je toestemming van de betrokkene nodig om deze persoonsgegevens te mogen verwerken.

Foto's

Wanneer je uit bepaalde informatie bovengenoemde gegevens kunt afleiden is er al sprake van de verwerking van bijzondere gegevens. Foto’s zijn daarom strikt genomen bijzondere persoonsgegevens omdat ze iemands ras tonen. Het ligt echter aan de manier waarop je de foto’s gebruikt of de Autoriteit Persoonsgegevens het gebruik als gebruik van een bijzonder persoonsgegevens zal zien. Foto’s gebruiken om onderscheid te maken naar ras mag in ieder geval niet.

Mag ik bijzondere gegevens verwerken?

Volgens de AVG mag je in beginsel bijzondere gegevens niet verwerken. Er zijn echter een beperkt aantal uitzonderingen geformuleerd. Deze zijn:

  1. Uitdrukkelijke toestemming 

  2. Bescherming van vitale belangen van de betrokkene

  3. Verwerkingen door instanties actief op politiek, levenbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied

  4. Gegevens die kennelijk openbaar zijn gemaakt

  5. Instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

  6. Volkenrechtelijke verplichting

  7. Verwerking door de AP

  8. Verwerking in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijk aard

  9. Wetenschappelijk onderzoek, historisch onderzoek, statistische doeleinden

Uitzonderingen

Biometrische gegevens mogen worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.   

Gezondheidsgegevens mogen onder beperkte uitzonderingsgronden verwerkt worden. Lees daar hier meer over.

Gratis AVG check 

Zeker weten dat je aan de AVG voldoet? Doe hier de gratis AVG check en kom er binnen een paar minuten achter of je nog iets nodig hebt.

Was dit een antwoord op uw vraag?